Uppdatering 25 november

Gädda

Patrik Andersson, Tre MMM, gädda 8870 gram.
Jonas Gustafsson, Tre MMM, gädda 9870 gram.

Havsöring

Magnus Agnemo, SK Hellfish, havsöring 3070 gram.
Benny Malmqvist, Umeå Specimen, havsöring 3150 gram.

Id

Gzregorz Kubicki, Tre MMM, id 2360, 2300 gram.

Lax

Jens Söderlind, Umeå Specimen, lax 10800 gram.

Röding

Patrik Andersson, Tre MMM, röding 1430 gram.

Uppdatering 4 november

Harr

Benny Malmqvist, Umeå Specimen, harr 755 gram.

Havsöring

Mathias Holmlund, SK Luffarligan, havsöring 6060 gram.
Nils Holmlund, SK Luffarligan, havsöring 5340 gram.

Id

Lars Johansson, Umeå Specimen, id 2250 gram.

Lax

Mathias Holmlund, SK Luffarligan, 15460, 9440 gram.
Jonathan Nordin, Umeå Specimen, lax 9300 gram.

Mört

Grzegorz Kubicki, Tre MMM, mört 890 gram.

Ruda

Nichlas Lundgren, Umeå Specimen, ruda 1800 gram.
Tord Kalmarsson, Umeå Specimen, ruda 1775 gram.

Sarv

Gzregorz Kubicki, Tre MMM, sarv 1180 gram.

Vimma

Andreas Johnson, Umeå Specimen, 1160 gram.

Uppdatering 30 september

Abborre

Lars Andersson, Tre MMM, abborre 1312 gram.

Braxen

Grzegorz Kubicki, Tre MMM, braxen 3360 gram.
Henrik Jonsson, SK Hellfish, braxen 3320 gram.
Benny Malmqvist, Umeå Specimen, braxen 3280 gram.
Lars Johansson, Umeå Specimen, braxen 3110 gram.

Harr

Hans Peltonen, Umeå Specimen, harr 1040 gram.

Id

Lars Johansson, Umeå Specimen, id 2440 gram.
Johan Åsfjäll, SK Hellfish, id 2320 gram.

Insjööring

David Hannersjö, SK Hellfish, insjööring 1000 gram.

Mört

Hans Peltonen, Umeå Specimen, mört 1031, 1030, 838 gram.
Lars Johansson, Umeå Specimen, mört 790 gram.

Ruda

Johan Åsfjäll, SK Hellfish, ruda 1780, 1690 gram.

Stäm

Benny Malmqvist, Umeå Specimen, stäm 180 gram.

Vimma

Timothy Lindqvist, Umeå Specimen, vimma 1030 gram.

Uppdatering 21 augusti

Kanske är det så att många fiskare har haft semester och därmed haft lite extra tid att fiska. ;) Många nya fiskar gör entre enligt följande;

Abborre

Jonathan Nordin, Umeå Specimen, abborre 1870, 1660 gram.
Timothy Lindqvist, Umeå Specimen, abborre 1430, 1400 gram.
Dan Ersbjörs, Tre MMM, abborre 1210, 1170 gram.
David Hannersjö, SK Hellfish, abborre 710, 700 gram.

Braxen

Sonny Pettersson, Tre MMM, braxen 3980 gram.
Leif Norström, Tre MMM, braxen 3610 gram.
Andreas Sandström, Umeå Specimen, braxen 3100, 2560 gram.
Timothy Lindqvist, Umeå Specimen, braxen 3100 gram.
Henrik Jonsson, SK Hellfish, braxen 2820, 2580 gram.

Gädda

Jon Forsgren, Umeå Specimen, gädda 10940 gram.

Harr

Hans Peltonen, Umeå Specimen, harr 1605 gram.
Jonathan Nordin, Umeå Specimen, harr 1230 gram.
Lars Andersson, Tre MMM, harr 1158 grma.
David Hannersjö, SK Hellfish, harr 950 gram.

Havsöring

Nils Holmlund, SK Luffarligan, havsöring 5200 gram.
Mathias Holmlund, SK Luffarligan, havsöring 3400 gram.

Id

Magnus Agnemo, SK Hellfish, id 2960 gram.
Filip Grahn, Umeå Specimen, id 2834 gram.
Timothy Lindqvist, Umeå Specimen, id 2780 gram.
Henrik Jonsson, SK Hellfish, id 2700 gram.
Andreas Sandström, Umeå Specimen, id 2140, 2090 gram.

Kanadaröding

Mathias Holmlund, SK Luffarligan, kanadaröding 1620 gram.

Lax

Mathias Holmlund, SK Luffarligan, lax 15100, 12700 gram.

Mört

Timothy Lindqvist, Umeå Specimen, mört 890, 770, 630, 550, 512 gram.
Grzegorz Kubicki, Tre MMM, mört 860, 840, 760 gram.

Ruda

Johan Åsfjäll, SK Hellfish, ruda 900, 820 gram.

Röding

Benny Malmqvist, Umeå Specimen, röding 4020 gram.

Sik

David Hannersjö, SK Hellfish, sik 600 gram.

Stäm

Timothy Lindqvist, Umeå Specimen, stäm 216 gram.
Andreas Sandström, Umeå Specimen, stäm 150, 120 gram

Uppdatering 6 juli

Braxen

Henrik Jonsson, SK Hellfish, braxen 3190 gram.
Gregorz Kubicki, Tre MMM, braxen 3800 gram.

Gädda

Filip Grahn, Umeå Specimen, gädda 10500 gram.
Lars Johansson, Umeå Specimen, gädda 8750 gram.

Gös

Patrik Andersson, Tre MMM, gös 5450 gram.
Dan Ersbjörs, Tre MMM, gös 3800 gram.

Harr

Lars Andersson, Tre MMM, harr 1048, 892 gram.
David Hannersjö, SK Hellfish, harr 920, 820 gram.
Sam Åkerblom, SK Hellfish, harr 1440 gram.

Insjööring

Hans Peltonen, Umeå Specimen, insjööring 1217, 680 gram.
Timothy Lindqvist, Umeå Specimen, insjööring 4640 gram.
Benny Malmqvist, Umeå Specimen, insjööring 4230 gram.
Johan Petterson, SK Hellfish, insjööring 2730 gram.

Kanadaröding

Hans Peltonen, Umeå Specimen, kanadaröding 1348 gram.
Timothy Lindqvist, Umeå Specimen, kanadaröding 2500 gram.

Mört

Henrik Jonsson, SK Hellfish, mört 530 gram.
Grzegorz Kubicki, Tre MMM, mört 660 gram.

Ruda

Johan Åsfjäll, SK Hellfish, ruda 810 gram.

Röding

Jon Forsgren, Umeå Specimen, röding 1240 gram.

Sarv

Andreas Sandström, Umeå Specimen, sarv 1300, 820 gram.
Grzegorz Kubicki, Tre MMM, 1240, 1180 gram.

Sik

Lars Anderrson, Tre MMM; sik 2132, 1382 gram.
Hans Peltonen, Umeå Specimen, sik 2605, 1010 gram.

Stäm

Timothy Lindqvist, Umeå Specimen, stäm 213 gram.
Lars Andersson, Tre MMM, stäm 86 gram.

Sutare

Sonny Pettersson, Tre MMM, sutare 1970 gram.

Midsommarskål

Abborre

Mattias Nordgren, SK Luffarligan, abborre 1560, 1450 gram.
Hans Peltonen, Umeå Specimen, abborre 810 gram.

Braxen

Sonny Pettersson, Tre MMM, braxen 3820,3250 och 3140 gram.

Id

Sonny Pettersson, Tre MMM, id 3250, 2710 gram.

Insjööring

Anders Johansson, SK Hellfish, 1270 gram.
Johan Pettersson, SK Hellfish, 1270 gram.

Mört

Grzegorz Kubicki, Tre MMM, mört 800, 580 gram.

Röding

Hans Peltonen, Umeå Specimen, röding 2136, 1224, 1153, 908 gram.
Johan Pettersson, SK Hellfish, röding 780 gram.

Sarv

Johan Åsfjäll, SK Hellfish, sarv 1040, 1030 gram.
Sonny Pettersson, Tre MMM, sarv 805 gram.

Stäm

Grzegorz Kubicki, Tre MMM, stäm 230, 200 gram.
Lars Andersson, Tre MMM, stäm 125, 120 gram.

Sutare

Stellan Pettersson, Tre MMM, sutare 1680 gram.

Uppdatering 20 maj


Våren brukar vara hektisk och innebära många nya registreringar.
Denna uppdatering innehåller 23 nya fiskar enligt följande:

Abborre

Jens Söderlind, Umeå Specimen, abborre 1250 gram.
Jonathan Nordin, Umeå Specimen, abborre 1100 gram.

Braxen

Timothy Lindqvist, Umeå Specimen, braxen 2960 gram.

Harr

David Hannersjö, SK Hellfish, harr 650 gram.

Id

Timothy Lindqvist, Umeå Specimen, id 2720, 2670 gram.
Patrik Stenroth, SK Hellfish, id 2639 gram.
Johan Åsfjäll, SK Hellfish, id 2200 gram.

Mört

Timothy Lindqvist, Umeå Specimen, mört 480 gram.

Sarv

Andreas Johnson, Umeå Specimen, sarv 1434 gram.
Benny Malmqvist, Umeå Specimen, sarv 1300 gram.

Sik

David Hannersjö, SK Hellfish, sik 750, 740 gram.

Sutare

Benny Malmqvist, Umeå Specimen, sutare 1440 gram.

Vimma

Sam Åkerblom, SK Hellfish, vimma 1240, 950 gram.
Grzegorz Kubicki, Tre MMM, vimma 1190, 1180 gram.
Patrik Stenroth, SK Hellfish, vimma 1018, 990 gram.
Andreas Johnson, Umeå Specimen, vimma 875 gram.
Sonny Pettersson, Tre MMM, vimma 770 gram.
Lars Andersson, Tre MMM, vimma 710 gram.

Valborgsuppdatering


Vårfeeling, sol och värme. Sex nya fiskar tar plats på listan.

Abborre

Lars Andersson, Tre MMM, abborre 1728 gram.

Gädda

Henrik Hjelm, Tre MMM, gädda 8600 gram.
Sam Åkerblom, SK Hellfish, gädda 10100 respektive 9200 gram.
Timothy Lindqvist, Umeå Specimen, gädda 8370 gram.

Röding

David Hannersjö, SK Hellfish, röding 2170 gram.

Var är våren?


Mer snö var väl knappast något någon hade hoppats på.
Vintern verkar inte riktigt vilja släppa sitt tag, men den som väntar på något gott..
Nio nya fiskar har gjort entré på listan enligt följande:

Gädda

Timothy Lindqvist, Umeå Specimen, gädda 9259, 8353 gram.

Lake

David Hannersjö, SK Hellfish, lake 3540, 2810 gram.
Hans Peltonen, Umeå Specimen, lake 2420 gram.
Fredrik Elfving, Umeå Specimen, lake 3120, 2500 gram.

Röding

Lars Andersson, Tre MMM, röding 878, 842 gram.

2018-02-18


Fem nya fiskar gör entré vid dagens uppdatering:

- Mattias Nordgren, SK Luffarligan, gädda 10140 gram.
- Sonny Pettersson, Tre MMM, lake 2360, 1520 gram.
- Benny Malmqvist, Umeå Specimen, lake 2530 gram.
- Timothy Lindqvist, Umeå Specimen, lake 2540 gram.

2018-01-28


Tre nya fiskar på listan enlgit följande:

- Henrik Hjelm, Tre MMM, gädda 8180 gram.
- Sonny Pettersson, Tre MMM, lake 2320 gram.
- Christian Lundberg, Umeå Specimen, röding 2140 gram.

2018-01-14


Årets första uppdatering är ett faktum och 10 fiskar har gjort entré.
Likt tidigare år är det Tre MMM som rivstartar.

Gädda

- Mattias Nordgren, SK Luffarligan, gädda 10300 gram.
- Jonas Gustafsson, Tre MMM, gädda 9680 gram.

Gös

- Henrik Hjelm, Tre MMM, gös 6940 gram.

Lake

- Sonny Pettersson, Tre MMM, lake 3820 gram.
- Lars Andersson, Tre MMM, lake 3722 gram.

Röding

- Sonny Pettersson, Tre MMM, röding 3000, 2760 gram.
- Lars Andersson, Tre MMM, röding 810, 742 gram.

Sik

- Lars Andersson, Tre MMM, sik 540 gram.

God fortsättning


Tack till alla som deltagit i NST 2017 och gjort det till den tävling det är.

Under 2017 har vi varit 66 deltagare och totalt 330 fångster har registrerats.

Stort grattis får vi säga till Umeå Specimen som blev vinnare av Norrländska Specimentävlingen 2017.

Även ett stort grattis till Grzegorz Kubicki som tog en övertygande förstaplats i indivudella tävlingen.

Lagställningen blev följande:
  • 674,5 poäng, Umeå Specimen
  • 592 poäng, Tre MMM
  • 396 poäng, SK Luffarligan
  • 353 poäng, SK Hellfish
  • 68,5 poäng, SK Fiskgjusen

Top 5 i indivudella tävlingen blev:
  • Grzegorz Kubicki, Tre MMM, 278 poäng
  • Hans Peltonen, Umeå Specimen, 145 poäng
  • Johan Sjölén, SK Luffarligan, 127 poäng
  • Timothy Lindqvist, Umeå Specimen, 119 poäng
  • Lars Johansson, Umeå Specimen, 114 poäng

För er som inte anmält er ännu för NST 2018, skicka ett mail till mig på markus.burstrom (at) gmail.com med lagnamn samt uppställning.
Har ni frågor och funderingar som inte finns under regler, skriv gärna en rad till mig via mail eller gå med i vår facebookgrupp Norrländska Specimentävlingen.

Siten kommer att uppdateras eftersom under veckans gång.