Senaste registreringar

- Den här listan visar fiskar registrerade efter senaste uppdateringen.
- Dessa registreringar har inte blivit godkända ännu och återfinns därför inte i listan.
- Ändringar kan komma att ske innan de godkänns.

Art Vikt Längd Omkrets Fångstman Klubb Metod / Bete Datum
Gädda 8100 103 - Mattias Nordgren SK Luffarligan Flötestrolling / Mört 2019-11-17
Gädda 8400 102 - Mattias Nordgren SK Luffarligan Flötestrolling / Id 2019-11-16
Röding 1290 48 - Hans Peltonen Umeå Specimen pimpel / Mormyska 2019-11-15