Senaste registreringar

- Den här listan visar fiskar registrerade efter senaste uppdateringen.
- Dessa registreringar har inte blivit godkända ännu och återfinns därför inte i listan.
- Ändringar kan komma att ske innan de godkänns.

Art Vikt Längd Omkrets Fångstman Klubb Metod / Bete Datum
Braxen 3820 64 - Henrik Jonsson SK Hellfish Bottenmete / Mask 2020-05-23
Mört 670 - - Timothy Lindqvist Umeå Specimen Bottenmete / Majs 2020-05-23
Mört 710 - - Timothy Lindqvist Umeå Specimen Flötmete / Mask 2020-05-23