Senaste registreringar

- Den här listan visar fiskar registrerade efter senaste uppdateringen.
- Dessa registreringar har inte blivit godkända ännu och återfinns därför inte i listan.
- Ändringar kan komma att ske innan de godkänns.

Art Vikt Längd Omkrets Fångstman Klubb Metod / Bete Datum
Gädda 14680 124 - Hanna nordstrand Tre MMM Spinn / Vobbler 2021-04-30
Gös 7800 90 - Cecilia grönberg SK Luffarligan Spinfiske / Jigg 2021-04-19
Id 2200 50 - Johan Åsfjäll SK Hellfish Bottenmete / Majs 2021-04-28
Id 2300 - - Johan Åsfjäll SK Hellfish Bottenmete / Majs 2021-04-28
Röding 2116 57 - Hans Peltonen Umeå Specimen Pimpel / Myrska/ mask 2021-04-22
Sik 1432 59 - Hans Peltonen Umeå Specimen pimpel / Myrska/maggot 2021-04-24