Senaste registreringar

- Den här listan visar fiskar registrerade efter senaste uppdateringen.
- Dessa registreringar har inte blivit godkända ännu och återfinns därför inte i listan.
- Ändringar kan komma att ske innan de godkänns.

Art Vikt Längd Omkrets Fångstman Klubb Metod / Bete Fångstplats Datum
Braxen 2810 - - Johan Åsfjäll SK Hellfish Bottenmete / Mask Tjuvarpet / Umeå 2019-05-22
Braxen 2730 - - Johan Åsfjäll SK Hellfish Bottenmete / Mask Tjuvarpet / Umeå 2019-05-22
Braxen 3410 63 - Benny Malmqvist Umeå Specimen Bottenmete / Bröd Utnora / Gävle 2019-05-14
Gädda 8640 110 - Johan Lotthagen Tre MMM Spinn / westin swim Österdalälven / Leksand 2019-05-23
Gädda 10940 119 - Johan Lotthagen Tre MMM Spinn / Westin swim Österdalälven / Leksand 2019-05-22
Gös 3640 74 - Henrik Hjelm Tre MMM Spinn / Jigg Dalälven / Säter 2019-05-23
Id 2900 62 38,5 Sonny Pettersson Tre MMM Bottenmete / Majs/Maggot Österdalälven / Leksand 2019-05-23
Id 2740 61,5 38 Sonny Pettersson Tre MMM Bottenmete / Räka/Majs Österdalälven / Leksand 2019-05-24
Sarv 1210 41 - Grzegorz Kubicki Tre MMM Bottenmete / Räka Inre Fjärden / Gävle 2019-05-25
Sarv 1020 - - Grzegorz Kubicki Tre MMM Bottenmete / Räka Inre Fjärden / Gävle 2019-05-25
Sarv 1363 46 - Lars Johansson Umeå Specimen Bottenmete / Bröd Utnora / Gävle 2019-05-15
Sutare 2050 - - Benny Malmqvist Umeå Specimen Bottenmete / Bröd Utnora / Gävle 2019-05-15