Regler

Allmänna

 • Tävlingen varar från 1:a Januari till 31:a December.
 • Kostnaden för att delta i Norrländskan är 200 kr per lag.
 • Maximalt 15 st deltagare/lag.
 • Sydlig gräns för deltagande lag och till lika tävlingsgräns är:
  Dalälven till Djurmo därefter Västerdalälven till Fulunäs därefter Görälven. (Dalälven, Västerdalälven och Görälven ingår)
 • Fisken ska vara fångad av en anmäld medlem i norrländska specimentävlingen.
 • Fisken skall vara spöfångad.
 • Fisken skall vara krokad i munnen.
 • Fisken skall vara fångad enligt gällande fiskelagstiftning.
 • Maximalt antal 'tävlande' spön är 4 st per person från land, 6st vid ismete och 8st vid trolling. 2015 togs beslut om att ett spö utom tävlan är okej att använda för att exempelvis pimpla betesfisk vid ismete.

Arter och poäng

 • Följande arter ingår i tävlingen:
  abborre, braxen, gädda, gös, harr, havsöring, id, insjööring, lake, kanadaröding, lax, mört, ruda, röding , sarv, sik, sutare, stäm och vimma.
 • I varje art kan 15 fiskar anmälas, tyngsta ger 15 poäng och minsta 1 poäng, i fallande ordning efter vikt. Vid lika vikt delas den sammanlagda poängen av placeringarna lika.
 • I varje art ger max 5 fiskar från samma vatten poäng. (vid lika vikt och delad poängsumma kan det dock vara fler)
 • Varje klubb/lag får anmäla fem fiskar/art varav högst 2 st från ett vatten. (När det gäller havet och vattendrag är det kommunen som delar upp vattnet. Havsområden är de som klassificeras så av länsstyrelse/vattenmyndighet)

Vägning

 • Vägning skall ske på en godkänd våg. Se Sportfiskarnas hemsida.
 • För stäm bör en så noggrann våg som möjligt användas (max 10-grams intervall).
 • Eventuell plastpåse eller vågnät skall dras ifrån vikten.

Fotografering

 • Fotografering är obligatorisk om vittne till vägningen saknas. Då ska bilden skickas in med namn, art, vikt, datum i samband med registreringen till Markus Burström (markus.burstrom (at) gmail.com)
 • Foto på stäm över 200g är högst rekommenderat för att fångsten ska kunna granskas närmare.

Registrering

 • Fisken ska vara anmäld till tävlingen senast 14 dagar efter fångsttillfället.
 • Fyll i anmälningsformuläret så långt det går. Alla fält är obligatoriska utom längd, omkrets samt vittnesuppgifter.